Bước tới nội dung

Wiktionary:Lùi sửa

Từ điển mở Wiktionary
Viết tắt:
WT:ROLLBACK

Rollback (lùi sửa hàng loạt) là một chức năng của phần mềm MediaWiki, cho phép hủy bỏ các sửa đổi cuối cùng của một thành viên tại một trang nào đó, chỉ với một click chuột. Tại Wiktionary, chức năng này được dùng để lùi lại các sửa đổi có vấn đề, ví dụ phá hoại.

Một rollbacker (người lùi sửa hàng loạt) sẽ thấy một liên kết "lùi tất cả" ngay cạnh các sửa đổi trong trang thay đổi gần đây, trang lịch sử và các trang nhất định khác. Một cú nhấp chuột vào liên kết này sẽ hủy bỏ (các) sửa đổi cuối cùng của thành viên tương ứng tại trang tương ứng, không cần xác nhận.

Lùi sửa hàng loạt được áp dụng cho 11 bảo quản viên5 thành viên với quyền lùi sửa hàng loạt. Tổng cộng có 16 biên tập viên có quyền lùi sửa hàng loạt.

Công cụ lùi sửa này chỉ nên được sử dụng cho các trường hợp chắc chắn – thành viên sử dụng sai mục đích (ví dụ, dùng công cụ này để hủy bỏ các sửa đổi thiện ý, bởi vì trong trường hợp sử dụng lùi sửa hàng loạt thì sẽ không có tóm lược sửa đổi) sẽ có thể bị tước quyền dùng công cụ này.

Nó như thế nào?[sửa]

Một người lùi sửa hàng loạt sẽ có thêm liên kết "lùi tất cả" cạnh các sửa đổi trong các trang thay đổi gần đây, trang lịch sử, trang khác biệt, trang đóng góp của thành viêntrang theo dõi:

 • (khác | sử).. Wiktionary:Lùi sửa; 03:32.. (-62).. Thành viên A (thảo luận | đóng góp) [lùi tất cả x sửa đổi]

Click liên kết "lùi tất cả x sửa dổi" sẽ lùi về phiên bản cuối không được tạo ra bởi người sửa cuối cùng. Trong lịch sử trang sẽ xuất hiện dòng tóm lược như sau:

n Đã lùi lại sửa đổi của Thành viên A (thảo luận) quay về phiên bản cuối của Thành viên B

Liên kết đến trang đóng góp của thành viên bị hồi sửa sửa đổi sẽ xuất hiện, người lùi sửa có thể kiểm tra xem còn sửa đổi nào có vấn đề nữa không.

Chú ý[sửa]

 • Liên kết "lùi tất cả" chỉ xuất hiện cạnh phiên bản mới nhất của một trang.
 • Nếu trang bị sửa đổi trước khi bạn nhấn "lùi tất cả", bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.
 • Bạn không thể chọn phiên bản để lùi về, tự động sẽ là phiên bản cuối không được tạo ra bởi người sửa cuối, và phiên bản này cũng có thể có vấn đề, nên hãy cẩn thận.
 • Nếu người sửa cuối tạo ra nhiều sửa đổi liên tiếp, tất cả chúng đề sẽ bị hủy bỏ. Để lùi lại chỉ một vài sửa đổi trong số chúng, hãy lùi sửa thủ công.
 • Lùi sửa hàng loạt không thể sử dụng được tại trang chỉ có một biên tập viên, vì không có phiên bản nào của người dùng khác để lùi về.
 • Lùi sửa hàng loạt xảy ra ngay lập tức, không cần khẳng định hoặc xem trước sửa đổi (mặc dù sau khi lùi sửa, sẽ xuất hiện trang cho bạn thấy sửa đổi của bạn).
 • Lùi sửa hàng loạt tự động được đánh dấu là "sửa đổi nhỏ".

Khi nào dùng?[sửa]

Lùi sửa hàng loạt là cách nhanh chóng để hủy bỏ các sửa đổi có vấn đề, nhưng nó có một hạn chế là không thể cung cấp một tóm lược sửa đổi khi cần. Vì vậy, trong trường hợp việc lùi sửa cần được nêu lý do, không được sử dụng công cụ này. Chức năng này có thể được dùng khi:

 • Lùi sửa phá hoại rõ ràng, hoặc các sửa đổi khác, khi lý do lùi sửa quá rõ ràng
 • Lùi sửa sửa đổi trong không gian trang cá nhân
 • Lùi sửa sửa đổi do bạn tạo ra (do nhầm lẫn,...)
 • Lùi sửa sửa đổi của một thành viên bị cấm (nhưng hãy chuẩn bị lý do cho việc này nếu được hỏi)
 • Lùi sửa sửa đổi trên diện rộng (của một thành viên hoặc một bot hoạt động sai), được xác định là không giúp ích cho Wiktionary. Trong trường hợp này, lý do nên được nêu trước ở một nơi thích hợp, ví dụ trang thảo luận tương ứng.

Dùng chức năng lùi sửa hàng loạt cho các mục đích khác – ví dụ hủy bỏ sửa đổi thiện ý mà bạn không đồng ý – được coi là dùng sai chức năng công cụ. Nếu nghi ngờ, dùng cách khác để lùi và nêu lý do lùi.

Như những phương pháp lùi sửa khác, nếu dùng lùi sửa hàng loạt để phục hồi thông tin cho một trang, hãy chắc rằng các thông tin đó không vi phạm quy định của Wiktionary.

Yêu cầu quyền dùng lùi sửa[sửa]

Để yêu cầu quyền dùng chức năng lùi sửa hàng loạt, hãy đến trang thảo luận. Tất cả bảo quản viên đều có thể cấp hoặc gỡ bỏ quyền dùng công cụ này, dùng trang quyền thành viên.

Để được cấp quyền dùng công cụ lùi sửa hàng loạt, thành viên cần có 250 sửa đổi và ba tháng đóng góp. Quyết định có cấp quyền hay không thuộc về hành chính viên hoặc bảo quản viên. Một hành chính viên hoặc bảo quản viên có toàn quyền xem xét chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của thành viên yêu cầu.

Xem thêm[sửa]