billing

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

billing

  1. Phân từ hiện tại của bill

Chia động từ[sửa]