Bước tới nội dung

ibalazwe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu

[sửa]

Từ nguyên

[sửa]

Từ ghép giữa i- +‎ -bala +‎ izwe.

Cách phát âm

[sửa]

Danh từ

[sửa]

îbalázwe lớp 5 (số nhiều ámabalázwe lớp 6)

  1. Bản đồ.

Biến tố

[sửa]
Lớp 5/6
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ ibalazwe amabalazwe
Locative ebalazweni emabalazweni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ ibalazwe amabalazwe
Dạng đơn giản libalazwe mabalazwe
Locative ebalazweni emabalazweni
Copulative yibalazwe ngamabalazwe
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 webalazwe owebalazwe wamabalazwe owamabalazwe
Lớp 2 bebalazwe abebalazwe bamabalazwe abamabalazwe
Lớp 3 webalazwe owebalazwe wamabalazwe owamabalazwe
Lớp 4 yebalazwe eyebalazwe yamabalazwe eyamabalazwe
Lớp 5 lebalazwe elebalazwe lamabalazwe elamabalazwe
Lớp 6 ebalazwe awebalazwe amabalazwe awamabalazwe
Lớp 7 sebalazwe esebalazwe samabalazwe esamabalazwe
Lớp 8 zebalazwe ezebalazwe zamabalazwe ezamabalazwe
Lớp 9 yebalazwe eyebalazwe yamabalazwe eyamabalazwe
Lớp 10 zebalazwe ezebalazwe zamabalazwe ezamabalazwe
Lớp 11 lwebalazwe olwebalazwe lwamabalazwe olwamabalazwe
Lớp 14 bebalazwe obebalazwe bamabalazwe obamabalazwe
Lớp 15 kwebalazwe okwebalazwe kwamabalazwe okwamabalazwe
Lớp 17 kwebalazwe okwebalazwe kwamabalazwe okwamabalazwe

Tham khảo

[sửa]