Bước tới nội dung

imbambe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

IPA(ghi chú): /ímbaːmbe/

Danh từ

[sửa]

ímbambe lớp 9 (số nhiều izímbambe lớp 10)

  1. Cây leo.

Biến tố

[sửa]
Lớp 9/10
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ imbambe izimbambe
Locative embambeni ezimbambeni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ imbambe izimbambe
Dạng đơn giản mbambe zimbambe
Locative embambeni ezimbambeni
Copulative yimbambe yizimbambe
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 wembambe owembambe wezimbambe owezimbambe
Lớp 2 bembambe abembambe bezimbambe abezimbambe
Lớp 3 wembambe owembambe wezimbambe owezimbambe
Lớp 4 yembambe eyembambe yezimbambe eyezimbambe
Lớp 5 lembambe elembambe lezimbambe elezimbambe
Lớp 6 embambe awembambe ezimbambe awezimbambe
Lớp 7 sembambe esembambe sezimbambe esezimbambe
Lớp 8 zembambe ezembambe zezimbambe ezezimbambe
Lớp 9 yembambe eyembambe yezimbambe eyezimbambe
Lớp 10 zembambe ezembambe zezimbambe ezezimbambe
Lớp 11 lwembambe olwembambe lwezimbambe olwezimbambe
Lớp 14 bembambe obembambe bezimbambe obezimbambe
Lớp 15 kwembambe okwembambe kwezimbambe okwezimbambe
Lớp 17 kwembambe okwembambe kwezimbambe okwezimbambe

Tham khảo

[sửa]