quadrupling

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

quadrupling

  1. Phân từ hiện tại của quadruple

Chia động từ[sửa]