Bước tới nội dung

sto

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

sto

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å sto
Hiện tại chỉ ngôi stod
Quá khứ
Động tính từ quá khứ
Động tính từ hiện tại

sto

Phương ngữ khác[sửa]

Tham khảo[sửa]