two wrongs don’t make a right

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Thành ngữ[sửa]

two wrongs don’t make a right

  1. Hai việc sai không làm thành một việc đúng.
  2. Một việc làm sai trái thứ hai không thể xóa bỏ được việc sai trái đầu tiên.
  3. Không nên dùng một việc sai trái để đáp lại sự lăng mạ hay tổn thương của người khác gây cho mình.
    Don't hurt him the way he did to you, two wrongs don't make a right. - Đừng tổn thương anh ta như anh ta đã làm cho bạn. Hai việc sai không làm thành một việc đúng.