umcubungulo

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ umu- +‎ -cubungula +‎ -o.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

umcubúngulo lớp 3 (số nhiều imicubúngulo lớp 4)

  1. Sự phân tích.
    Đồng nghĩa: inhlaziyo

Biến tố[sửa]

Lớp 3/4
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ umcubungulo imicubungulo
Locative emcubungulweni emicubungulweni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ umcubungulo imicubungulo
Dạng đơn giản mcubungulo micubungulo
Locative emcubungulweni emicubungulweni
Copulative ngumcubungulo yimicubungulo
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 womcubungulo owomcubungulo wemicubungulo owemicubungulo
Lớp 2 bomcubungulo abomcubungulo bemicubungulo abemicubungulo
Lớp 3 womcubungulo owomcubungulo wemicubungulo owemicubungulo
Lớp 4 yomcubungulo eyomcubungulo yemicubungulo eyemicubungulo
Lớp 5 lomcubungulo elomcubungulo lemicubungulo elemicubungulo
Lớp 6 omcubungulo awomcubungulo emicubungulo awemicubungulo
Lớp 7 somcubungulo esomcubungulo semicubungulo esemicubungulo
Lớp 8 zomcubungulo ezomcubungulo zemicubungulo ezemicubungulo
Lớp 9 yomcubungulo eyomcubungulo yemicubungulo eyemicubungulo
Lớp 10 zomcubungulo ezomcubungulo zemicubungulo ezemicubungulo
Lớp 11 lomcubungulo olomcubungulo lwemicubungulo olwemicubungulo
Lớp 14 bomcubungulo obomcubungulo bemicubungulo obemicubungulo
Lớp 15 komcubungulo okomcubungulo kwemicubungulo okwemicubungulo
Lớp 17 komcubungulo okomcubungulo kwemicubungulo okwemicubungulo

Tham khảo[sửa]