Bước tới nội dung

whom

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Đại từ[sửa]

whom

  1. (Những) người nào, (những) ai, dưới dạng đối tượng của một động từ.
    Whom did you ask?
  2. (Những) người nào, (những) ai, dưới dạng đối tượng của một giới từ.
    To whom are you referring? With whom were you talking?
  3. Như him; her; them (dùng như đại từ quan hệ để chỉ (những) người đã được nhắc đến trước đó.)
    He's a person with whom I work.; We have ten employees, half of whom are carpenters.