ᠱᡅᠨᡓᡅᡕᠠᡊ

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Oirat[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

ᠱᡅᠨᡓᡅᡕᠠᡊ

  1. Tân Cương.