ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Mông Cổ[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Địa danh[sửa]

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ

  1. Trung Quốc.