Bản mẫu:Tóm tắt về robot Wiktionary

Từ điển mở Wiktionary
Tóm tắt về robot Wiktionary
(thảo luận · đóng góp)

Vận hành
Người chủ
Được phê duyệt
Cờ?Không rõ(kiểm tra
Tác vụ
Tỷ lệ sửa đổi
Thời gian sửa đổi
Tự động hoặc thủ công?
Ngôn ngữ
Thư viện/khuôn khổ
Chưa kiểm tra
Tổng số sửa đổiChưa kiểm tra
Đã xuất bản mã nguồn?
Tuân thủ quy trình ngắt khẩn cấp?
Thông tin khác


Chú thích[sửa]

  • Tên không cần phải trùng với tên đăng ký của robot.
  • Có thể định rõ các tham số tùy chọn. Nếu không biết giá trị của tham số nào, hãy dời hàng đó khỏi mã nguồn.

Xem thêm[sửa]