Bản mẫu:table:zodiac/mul

Từ điển mở Wiktionary
Biểu tượng cung hoàng đạo