Bản mẫu:ux

Từ điển mở Wiktionary
(vui lòng thêm nội dung cho phần ví dụ cách sử dụng này)