book

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

book /ˈbʊk/

 1. Sách.
  old book — sách cũ
  to writer a book — viết một cuốn sách
  book of stamps — một tập tem
  book I — tập 1
 2. (Số nhiều) Sổ sách kế toán.
 3. (The book) Kinh thánh.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

book ngoại động từ /ˈbʊk/

 1. Viết vào vở; ghi vào vở.
 2. Ghi tên (người mua về trước).
 3. Ghi địa chỉ (để chuyển hàng).
 4. Giữ (chỗ) trước, mua về trước).
  to book searts for the threatre — mua vé trước để đi xem hát
 5. Lấy (xe lửa... ).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

book

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
book
/buk/
books
/buk/

book /buk/

 1. Sổ cá ngựa.

Tham khảo[sửa]