Thảo luận:goggle-eyed

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

"Lòi mắt" also works, right? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:10, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Yes. 193.52.24.125 12:38, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Lòi is stronger, can be applied for the case where the eye ball is more than 50% out. Trần Thế Trung 12:45, ngày 30 tháng 6 năm 2006 (UTC)