Thảo luận:vô

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

why "kỳ quá"? Cumeo89 (thảo luận) 12:20, ngày 27 tháng 2 năm 2008 (UTC)

This was regarding {{Mục từ mới}}: the link doesn't show up unless I put one there manually. See, for instance, this revision. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:45, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)