Thảo luận Thành viên:とある白い猫

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
This is the user talk page of Meta:User talk:とある白い猫

Thảo luận Thành viên:とある白い猫/vi

Posts[sửa]

Re: Bot username rename[sửa]

Máy tính has been renamed to タチコマ robot, as you requested. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:32, ngày 13 tháng 8 năm 2008 (UTC)

Re: Username rename request: White Cat -> とある白い猫[sửa]

Yes check.svg Done You've been renamed (from one unified account to another). – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:43, ngày 19 tháng 2 năm 2012 (UTC)