Thảo luận Thành viên:Petruslam

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

Tự điển Công giáo phổ thông[sửa]

Cám ơn các đóng góp gần đây của bạn. Xin lưu ý rằng chúng ta không có phép sao chép văn bản từ sách hoặc trang Web khác vì vấn đề bản quyền. Tôi đã viết lại “á bí tích” để không vi phạm bản quyền. Bạn có thể chỉnh lại mục từ đó và dùng Từ điển Công giáo Phổ thông làm nguồn – chỉ việc miêu tả một cách của chính bạn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 17:56, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

bạn có thể dùng tự điển công giáo phổ thông làm nguồn cho các "mục từ" bạn viết trên Wiktionary. Chứ thông tin về tự điển công giáo phổ thông hầu như không phải là mục từ do đó không thích hợp khi viết ở trong Wiktionary. Thân!Trongphu (thảo luận) 21:39, ngày 31 tháng 3 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Người nắm quyền tác giả của từ điển này là LM John A. Hardon, chứ không phải người dịch ra tiếng Việt. Nếu cha Hardon muốn cho phép sử dụng nội dung theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự thì mừng quá, nhưng không thì bạn vẫn có thể cho ngữ nghĩa của “á bí tích” theo cách diễn tả của bạn và ghi công Từ điển Công giáo Phổ thông là nguồn của thông tin này. Dù sao, xin đừng sao chép thẳng từ từ điển đó trong khi chưa có phép làm vậy. Cám ơn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:34, ngày 1 tháng 4 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]