Thảo luận Wiktionary:Guestbook for non-Vietnamese speakers

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vietnamese Cuisine[sửa]

I think that "Buon Cha Gio" translates into English something like "yuuuuuuummy!" :D bàn luận không ký tên vừa rồi là của 220.245.174.56 (thảo luận • đóng góp) 03:16, ngày 26 tháng 12 năm 2006 (UTC)

You mean bún chả giò? I agree wholeheartedly. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:54, ngày 26 tháng 12 năm 2006 (UTC)

child abuse[sửa]

What is the Vietnamese word for child abuse? bàn luận không ký tên vừa rồi là của Abc321 (thảo luận • đóng góp) 03:20, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Child abuse: lạm dụng trẻ em or ngược đãi trẻ em. I think the latter is closer in meaning, since lạm dụng also means "misuse", so the former could refer to things like child trafficking, which is a broader topic. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:40, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

MonoBot[sửa]

Hi, I'm looking to get a flag for MonoBot so it stops flooding recent changes. Thanks, Monobi (thảo luận) 20:45, ngày 25 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Done, thanks. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:46, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Word[sửa]

What's the Vietnamese word for "antisexual"? bàn luận không ký tên vừa rồi là của 24.21.133.237 (thảo luận • đóng góp) 18:46, ngày 19 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Not sure... maybe chủ nghĩa chống giới tính (literally, doctrine against sex) or chủ nghĩa chống giao cấu (doctrine against intercourse)? I'm almost certain this word has never been translated into Vietnamese before. :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:02, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)

ALDINO[sửa]

Xin chào, tôi cũng không viết bằng ngôn ngữ của bạn, nhưng đem lòng yêu nước của bạn, giúp tôi viết tốt.Ciao--ALDINO (thảo luận) 04:57, ngày 4 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Đặc_biệt:Đổi_hướng_kép[sửa]

xin chào, j'ai deux demandes :

  1. Mon robot a nettoyé les doubles redirections cette semaine, il peut le faire tous les jours et demande donc le botflag.
  2. Il reste 4 doubles redirections qui sont protégées, un administrateur doit donc les traiter manuellement. JackPotte (thảo luận) 22:12, ngày 13 tháng 8 năm 2010 (UTC)
Le deuxième point a été traité. JackPotte (thảo luận) 18:21, ngày 29 tháng 10 năm 2010 (UTC)

Nouveau gadget : Mediawiki:WiktSidebarTranslation.js[sửa]

Tout juste traduit du Wiktionary anglophone, à importer sur en:MediaWiki:Gadget-WiktSidebarTranslation.js (ou fr:MediaWiki:Gadget-WiktSidebarTranslation.js) : il traduit les liens interwikis en français (idéal si on a jamais installé de polices de caractères). JackPotte (thảo luận) 01:54, ngày 20 tháng 8 năm 2010 (UTC)