Thể loại:Số tiếng Na Uy

Từ điển mở Wiktionary

Trang này liệt kê các mục từ về số từ (số) tiếng Na Uy có các thẻ {{-nor-}} (hoặc {{-nno-}} hay {{-nob-}}) và {{-num-}}.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.