Bước tới nội dung

United States of America

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Cách phát âm[sửa]

  • IPA (UK): /juˌnaɪtɪd ˌsteɪts əv əˈmerɪkə/ (ˌjʊ.naɪ.tɪd ˌsteɪts əv əˈmer.ɪ.kə)
  • IPA (US): /juˌnaɪtɪd ˌsteɪts əv əˈmerɪkə/ (ˌjʊ.naɪ.t̬ɪd ˌsteɪts əv əˈmer.ɪ.kə)
  • audio:
    (tập tin)

Địa danh[sửa]

United States of America

  1. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ