Bước tới nội dung

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt

[sửa]
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

[sửa]
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̰ːʔp˨˩ ʨuŋ˧˥ kwəwk˧˥ hwaː˧˧ ki̤˨˩hə̰ːp˨˨ ʨṵŋ˩˧ kwə̰wk˩˧ hwaː˧˥ ki˧˧həːp˨˩˨ ʨuŋ˧˥ wəwk˧˥ hwaː˧˧ ki˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːp˨˨ ʨuŋ˩˩ kwəwk˩˩ hwa˧˥ ki˧˧hə̰ːp˨˨ ʨuŋ˩˩ kwəwk˩˩ hwa˧˥ ki˧˧hə̰ːp˨˨ ʨṵŋ˩˧ kwə̰wk˩˧ hwa˧˥˧ ki˧˧

Danh từ riêng

[sửa]
  1. Xem Hoa Kỳ

Dịch

[sửa]