Bước tới nội dung

Wiktionary:Miễn cấm IP

Từ điển mở Wiktionary
Viết tắt:
WT:IPEXEMPT

Tác vụ cấm địa chỉ IP hay dãy địa chỉ IP dài hạn không có ảnh hưởng đến các thành viên đăng ký. Tuy nhiên, đôi khi cần cấm cả người vô danh cả thành viên đăng ký để chống phá hoại. Bảo quản viên luôn được miễn cấm, còn người khác có thể yêu cầu được miễn cấm IP từng người dùng một nếu họ có thể chứng tỏ thật sự cần thiết.

Quá trình miễn cấm IP cho phép người sửa đổi không bất tiện trong trường hợp địa chỉ IP bình thường của họ sẽ bị cấm không vì chính họ. Cũng có thể sử dụng nó (trong trường hợp rất đặc biệt) để cho phép sửa đổi dùng proxy vô danh hóa như là Tor. Thành viên được miễn cấm IP cần chú ý rằng hễ mà quy định này bị vi phạm, thí dụ như sửa đổi trái phép dùng proxy, hoặc có vấn đề tài khoản bị lạm dụng hay vấn đề khác, vụ miễn cấm IP có thể được vô hiệu ngay.

Gửi bảo quản viên: Khi nào xem xét những yêu cầu miễn cấm, xin hãy giải thích quyết định của bạn trong nhật trình để cho chúng ta rút kinh nghiệm.

Yêu cầu và thực hiện cờ miễn cấm[sửa]

Cờ miễn cấm IP có ích chủ yếu cho hai loại người:

 • Người sửa đổi không may bị ảnh hưởng bởi một tác vụ cấm có mục đích chống phá hoại. Với cờ này, họ có thể sửa đổi bình thường và không gặp ảnh hưởng của tác vụ cấm IP nào.
 • Trong những trường hợp rất đặc biệt, chúng ta có thể cho phép người sửa đổi vô danh dùng mạng Tor hoặc proxy vô danh hóa khác. Trường hợp này được xử lý riêng vì các bước an toàn thêm để cho phép sử dụng proxy mở rộng.

Để bỏ qua vụ cấm dãy IP[sửa]

Các tác vụ cấm "hẳn" dãy IP được sử dụng để chống vụ tổn hại thường xuyên từ những tài khoản tạm dùng và những thành viên con rối nằm trong một dãy địa chỉ IP. Người sửa đổi có lịch sử sửa đổi đáng tin mà bị ảnh hưởng có thể được miễn cấm theo quyết định của nhóm bảo quản viên, để họ tiếp tục sửa đổi được qua vụ cấm dãy IP.

Có ba điều khoản phong cờ miễn cấm cho lý do này:

 • IP bình thường (không phải proxy) của người sửa đổi sẽ bị ảnh hưởng bởi một tác vụ cấm dãy IP trùng với họ, trong khi họ vô tội. (Có thể dùng các công cụ tự động cấm hoặc CheckUser để kiểm định.)
 • Người sửa đổi đồng ý không bao giờ lạm dụng cờ miễn cấm để sửa đổi dùng proxy vô hiệu hóa bị cấm. (Cũng có công cụ để kiểm định điều này.)
 • Lúc khi tác vụ cấm hết hạn hoặc không còn ảnh hưởng đến người sửa đổi, bảo quản viên sẽ rút cờ miễn cấm.

Bảo quản viên cần báo người sửa đổi rằng, để chống phá hoại, dãy IP của họ đã bị cấm, nhưng họ đã được miễn cấm. Bảo quản viên cần khuyến khích họ đọc nhớ phần này, nhất là rằng cờ miễn cấm sẽ bị rút nếu tài khoản được sử dụng để sửa đổi dùng proxy bị cấm.

Ngoài ra, bảo quản viên có thể được miễn cấm không cần yêu cầu, để tránh vụ thành viên đáng tin bị ảnh hưởng bởi vụ cấm hẳn dãy IP.

Ai yêu cầu được?
Người dùng bị ảnh hưởng bởi tác vụ cấm IP không có liên quan đến họ và làm họ không thể sửa đổi, ngay cả khi họ đăng nhập.
Làm sao yêu cầu?
Hãy yêu cầu miễn cấm IP bằng cách chống lại quyết định cấm. Bạn cần phải đăng nhập trước khi yêu cầu. Các bảo quản viên sẽ từ chối ngay nếu bạn đăng yêu cầu lên trang thảo luận của địa chỉ IP. Bảo quản viên phong cờ này đôi khi cần liên lạc với kiểm định viên để hiểu vấn đề chắc chắn, và họ có thể xin người khác xem xét tại một trang thảo luận như Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên nếu họ không quen với vụ đang xảy ra.

Để sửa đổi dùng proxy vô danh[sửa]

Có thể lạm dụng quyền sửa đổi dùng proxy vô danh, cho nên chúng ta chỉ cho phép trong một số trường hợp rất đặc biệt. Những người sửa đổi có lý do yêu cầu miễn cấm phải chứng tỏ rằng họ có thể đóng góp vào bách khoa toàn thư trong tương lai gần hoặc (đối với các thành viên đã có tải khoản) có lịch sử đóng góp có lý và không tổn hại; hoặc là họ bị tường lửa hạn chế làm bất tiện, hoặc vì lý do đặc biệt cần phải sửa đổi dùng proxy vô danh.

Ngược lại, chúng ta ít khi coi rằng tránh kiểm định viên là một lý do hợp lệ. Nếu có vấn đề về kiểm định viên, hãy thảo luận riêng với các bảo quản viên hoặc với thanh tra viên.

Ai yêu cầu được?
Người sửa đổi rất cần thiết trong trường hợp rất hiếm; cộng đồng tin rằng người này không có ý lạm dụng quyền này. Đây là cấp tin cậy bằng cấp bảo quản viên, vì cờ miễn cấm IP là một dụng cụ của bảo quản viên.

Rút cờ miễn cấm[sửa]

Cờ miễn cấm IP là một đặc quyền dành cho những người sửa đổi cần có nó và được cộng đồng tin rằng họ không có ý lạm dụng nó. Một số lý do rút cờ miễn cấm khỏi tài khoản:

 • Không cần nữa hay phong cờ trong khi không có đủ lý do, thí dụ tác vụ cấm hẳn IP đã hết hạn và không dự đoán trở lại, người sửa đổi có thể truy cập Wiktionary dùng địa chỉ IP không bị vướng với tường lửa, hay thành viên trở thành bảo quản viên.
 • Lời yêu cầu có lý do lừa dối.
 • Có chứng cớ hay người đáng tin nghi ngờ rằng tài khoản bị lạm dụng, kể cả xung đột về mục đích (conflict of interest) của bảo quản viên phong cờ. Trong những trường hợp không rõ, nên thảo luận với những phe trước khi thực hiện bước nào.

Rút cờ miễn cấm thực sự là cấm thành viên. Giống như tác vụ cấm thường, một bảo quản viên trung lập có thể rút cờ hay xin cộng đồng giải thích những vấn đề. Vì cờ này dễ bị lạm dụng, đôi khi có thể rút cờ chỉ vì lời nghi ngờ của một người được tin cậy trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chỉ nên rút cờ miễn cấm để tránh vấn đề, chứ không phải để phạt người.

Hướng dẫn cho bảo quản viên[sửa]

 • Các tác vụ miễn cấm IP có thể được xem xét và hủy bỏ. Cờ miễn cấm thường bị rút nếu có chứng cớ hay người đáng tin nghi ngờ rằng tài khoản bị lạm dụng. Các bảo quản viên nên thảo luận trước khi phong cờ nếu không chắc chắn, vì cờ miễn cấm không có lý sẽ bị rút ngay.
 • Khi xem xét tác vụ miễn cấm IP, nên xem kỹ lịch sử sửa đổi của người sửa đổi và cả dãy IP bị lạm dụng trước khi tới lúc quyết định.
 • Trang Đặc biệt:UserRights được sử dụng để phong hay rút cờ miễn cấm IP. "IP block exempt" hiện ra bên cạnh tên của mọi người có cờ miễn cấm tại Đặc biệt:ListUsers, và những người miễn cấm cũng được liệt kê riêng tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/ipblock-exempt. (Lưu ý rằng bảo quản viên thường không được liệt kê trong danh sách này.) Lý do phong hay rút cờ miễn cấm được lưu trong nhật trình cấp của thành viên.

Xem thêm[sửa]