Wiktionary:Người được miễn cấm IP

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
  • Bỏ qua các lệnh cấm tự động các nút thoát tor (torunblocked)
  • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)