bellen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
bellen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik bel wij(we)/... bellen
jij(je)/u belt
bel jij(je)
hij/zij/... belt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... belde wij(we)/... belden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gebeld bellend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
bel ik/jij/... belle
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) belt gij(ge) belde

bellen (quá khứ belde, động tính từ quá khứ gebeld)

  1. đánh chuông
  2. gọi điện thoại