Bước tới nội dung

blijven

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
blijven
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik blijf wij(we)/... blijven
jij(je)/u blijft
blijf jij(je)
hij/zij/... blijft
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... bleef wij(we)/... bleven
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is) gebleven blijvend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
blijf ik/jij/... blijve
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) blijft gij(ge) bleeft

blijven (quá khứ bleef, động tính từ quá khứ gebleven)

 1. ở lại
  Ik zou hier graag willen blijven.
  Tôi thích ở lại đây.
 2. không đổi trạng thái
  Na verscheidene keren te zijn gewassen blijft die broek vuil.
  Giặt mấy lần rồi nhưng cái quần này vẫn chưa sạch.
  Je moeten blijven proberen.
  Bạn cần không ngừng nỗ lực.
 3. (nói về ý kiến) không đổi
  Ik blijf bij mijn mening.
  Tôi không đổi ý kiến.