dem

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Đại từ[sửa]

dem

Phương ngữ khác[sửa]

Đại từ[sửa]

dem

Phương ngữ khác[sửa]

Tham khảo[sửa]