dividere

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

Các dạng
Nguyên mẫu å dividere
Hiện tại chỉ ngôi dividerer
Quá khứ dividerte
Động tính từ quá khứ dividert
Động tính từ hiện tại

dividere

  1. (Toán) Chia.
    Åtte dividert med fire er to (8:4=2).

Tham khảo[sửa]