Bước tới nội dung

falen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Biến ngôi
Vô định
falen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik faal wij(we)/... falen
jij(je)/u faalt
faal jij(je)
hij/zij/... faalt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... faalde wij(we)/... faalden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gefaald falend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
faal ik/jij/... fale
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) faalt gij(ge) faalde

Động từ[sửa]

falen (quá khứ faalde, động tính từ quá khứ gefaald)

  1. Thất bại: không đạt được kết quả, mục đích như dự định.

Trái nghĩa[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]