helpen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
helpen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik help wij(we)/... helpen
jij(je)/u helpt
help jij(je)
hij/zij/... helpt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... hielp wij(we)/... hielpen
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) geholpen helpend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
help ik/jij/... helpe
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) helpt gij(ge) hielpt

helpen (quá khứ hielp, động tính từ quá khứ geholpen)

  1. giúp đỡ
    Waarmee kan ik u helpen?
    Bạn cần gì ạ?
  2. tự điều khiển
    Stop daarmee! – Ik kan het niet helpen.
    Ngừng làm như vậy! – Tôi không tự điều khiển được.