hoeven

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
hoeven
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik hoef wij(we)/... hoeven
jij(je)/u hoeft
hoef jij(je)
hij/zij/... hoeft
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... hoefde wij(we)/... hoefden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gehoeven/gehoefd hoevend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
ik/jij/... hoeve
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) hoeft gij(ge) hoefde

hoeven (quá khứ hoefde, động tính từ quá khứ gehoeven/gehoefd)

 1. (với yếu tố phụ định) cần
  Dat hoeft helemaal niet.
  Điều đó thật không cần.
  Ik hoef er maar twee.
  Tôi chỉ cần hai cái.
  We hoefden nauwelijks iets te doen.
  Chúng tôi gần như không cần làm gì.