Bước tới nội dung

hotohke tséana'ȯhtse

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Cheyenne

[sửa]

Danh từ

[sửa]

hotohke tséana'ȯhtse

  1. Sao băng.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)