imbovane

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Xhosa[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ nguyên cho mục này bị thiếu hoặc chưa đầy đủ. Vui lòng bổ sung vào mục từ, hoặc thảo luận tại trang thảo luận.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

ímbóvané lớp 9 (số nhiều íimbóvané lớp 10)

  1. Kiến.

Biến tố[sửa]

Danh từ này cần bản mẫu bảng biến tố.

Tiếng Zulu[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ nguyên cho mục này bị thiếu hoặc chưa đầy đủ. Vui lòng bổ sung vào mục từ, hoặc thảo luận tại trang thảo luận.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

ímbováne lớp 9

  1. Mọt.

Biến tố[sửa]

Lớp 9
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ imbovane
Locative embovaneni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ imbovane
Dạng đơn giản mbovane
Locative embovaneni
Copulative yimbovane
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 wembovane owembovane
Lớp 2 bembovane abembovane
Lớp 3 wembovane owembovane
Lớp 4 yembovane eyembovane
Lớp 5 lembovane elembovane
Lớp 6 embovane awembovane
Lớp 7 sembovane esembovane
Lớp 8 zembovane ezembovane
Lớp 9 yembovane eyembovane
Lớp 10 zembovane ezembovane
Lớp 11 lwembovane olwembovane
Lớp 14 bembovane obembovane
Lớp 15 kwembovane okwembovane
Lớp 17 kwembovane okwembovane