Bước tới nội dung

isabizwana

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ nguyên cho mục này bị thiếu hoặc chưa đầy đủ. Vui lòng bổ sung vào mục từ, hoặc thảo luận tại trang thảo luận.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

ísabizwâna lớp 7 (số nhiều ízabizwâna lớp 8)

  1. (ngữ pháp) Đại từ.

Biến tố[sửa]

Lớp 7/8
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ isabizwana izabizwana
Locative esabizwaneni ezabizwaneni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ isabizwana izabizwana
Dạng đơn giản sabizwana zabizwana
Locative esabizwaneni ezabizwaneni
Copulative yisabizwana yizabizwana
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 wesabizwana owesabizwana wezabizwana owezabizwana
Lớp 2 besabizwana abesabizwana bezabizwana abezabizwana
Lớp 3 wesabizwana owesabizwana wezabizwana owezabizwana
Lớp 4 yesabizwana eyesabizwana yezabizwana eyezabizwana
Lớp 5 lesabizwana elesabizwana lezabizwana elezabizwana
Lớp 6 esabizwana awesabizwana ezabizwana awezabizwana
Lớp 7 sesabizwana esesabizwana sezabizwana esezabizwana
Lớp 8 zesabizwana ezesabizwana zezabizwana ezezabizwana
Lớp 9 yesabizwana eyesabizwana yezabizwana eyezabizwana
Lớp 10 zesabizwana ezesabizwana zezabizwana ezezabizwana
Lớp 11 lwesabizwana olwesabizwana lwezabizwana olwezabizwana
Lớp 14 besabizwana obesabizwana bezabizwana obezabizwana
Lớp 15 kwesabizwana okwesabizwana kwezabizwana okwezabizwana
Lớp 17 kwesabizwana okwesabizwana kwezabizwana okwezabizwana

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]