đại từ

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

I broke all of this sorry :))