jusque

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Giới từ[sửa]

jusque /ʒysk/

 1. Đến, cho đến.
  Jusqu'à la mort — cho đến lúc chết
  De Hanoï jusqu'à Hue — từ Hà Nội đến Huế
 2. Đến mức, đến cả.
  Il est allé jusqu'à le frapper — nó đi đến mức đánh ông ta
  Il réclame jusqu'à l’argent des cadeaux — nó đòi đến cả tiền đồ mừng
  jusqu'à ce que — cho đến lúc (mà)
  Je resterai jusqu'à ce que vous reveniez — tôi sẽ ở lại cho đến lúc anh về
  jusque-là — cho đến đấy (nơi ấy, lúc ấy)

Tham khảo[sửa]