kennen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
kennen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik ken wij(we)/... kennen
jij(je)/u kent
ken jij(je)
hij/zij/... kent
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... kende wij(we)/... kenden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gekend kennend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
ken ik/jij/... kenne
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) kent gij(ge) kende

kennen (quá khứ kende, động tính từ quá khứ gekend)

  1. biết