should

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Trợ động từ[sửa]

should thời quá khứ của shall

 1. (Trợ động từ dùng để hình thành thời tương lai trong thời quá khứ ở ngôi 1 số ít & số nhiều).
  I said I should be at home next week — tôi nói là tuần sau tôi sẽ có nhà
 2. (Trợ động từ dùng để hình thành lối điều kiện ở ngôi 1 số ít & số nhiều) .
  I should be glad to come if I could — tôi rất thích đến nếu tôi có thể đến được
 3. (Trợ động từ dùng để hình thành lối lời cầu khẩn) .
  it is necessary that he should go home at once — có lẽ nó cần phải về nhà ngay
 4. (Động từ tình thái dùng để chỉ một sự cần thiết vì nhiệm vụ, dùng ở cả ba ngôi) .
  we should be punctual — chúng ta phải đúng giờ
  there is no reason why aggression should not be resisted — không có lý do gì để không chống lại sự xâm lược
 5. (Động từ tình thái dùng để chỉ một sự ngờ vực) .
  I should hardly think so — tôi khó mà nghĩ như thế

Tham khảo[sửa]