sous

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Giới từ[sửa]

sous /su/

 1. Dưới.
  Sous la pluie — dưới trời mưa
  Sous le régime socialiste — dưới chế độ xã hội chủ nghĩa
 2. Với.
  Sous votre responsabilité — với trách nhiệm của ông
  Sous cette condition — với điều kiện ấy
 3. Về.
  Sous ce rapport — về mặt ấy
 4. Vì.
  Sous l’influence d’un remède — vì ảnh hưởng của một vị thuốc
 5. Trong.
  Sous huitaine — trong tám ngày

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]