spe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å spe
Hiện tại chỉ ngôi sper
Quá khứ spedde
Động tính từ quá khứ spedd
Động tính từ hiện tại

spe

  1. Pha loãng.
    Suppen må spes ut.
    å spe på med noe — Điền khuyết, bổ khuyết việc gì.

Tham khảo[sửa]