Bước tới nội dung

stoppen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
stoppen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik stop wij(we)/... stoppen
jij(je)/u stopt
stop jij(je)
hij/zij/... stopt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... stopte wij(we)/... stopten
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is/heeft) gestopt stoppend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
stop ik/jij/... stoppe
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) stopt gij(ge) stopte

stoppen (quá khứ stopte, động tính từ quá khứ gestopt)

  1. ngừng
  2. cho ngừng
  3. bỏ vào
    Stop dat maar in de kast.
    Bỏ nó vào tủ đi.
  4. bít, mạng