to the point

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Thành ngữ[sửa]

to the point

  1. Vào thẳng vấn đề.
    Let's get to the point. - Hãy vào thẳng vấn đề.