Bước tới nội dung

u-anyanisi

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu

[sửa]

Từ nguyên

[sửa]

Vay mượn từ tiếng Anh onions.

Cách phát âm

[sửa]

Danh từ

[sửa]

ú-anyánisi lớp 1a (số nhiều o-anyanisi lớp 2a)

  1. Củ hành.

Biến tố

[sửa]
Lớp 1a/2a
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ u-anyanisi o-anyanisi
Locative ku-anyanisi ko-anyanisi
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ u-anyanisi o-anyanisi
Dạng đơn giản anyanisi bo-anyanisi
Locative ku-anyanisi ko-anyanisi
Copulative ngu-anyanisi ngo-anyanisi
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 ka-anyanisi oka-anyanisi wo-anyanisi owo-anyanisi
Lớp 2 baka-anyanisi abaka-anyanisi bo-anyanisi abo-anyanisi
Lớp 3 ka-anyanisi oka-anyanisi wo-anyanisi owo-anyanisi
Lớp 4 ka-anyanisi eka-anyanisi yo-anyanisi eyo-anyanisi
Lớp 5 lika-anyanisi elika-anyanisi lo-anyanisi elo-anyanisi
Lớp 6 ka-anyanisi aka-anyanisi o-anyanisi awo-anyanisi
Lớp 7 sika-anyanisi esika-anyanisi so-anyanisi eso-anyanisi
Lớp 8 zika-anyanisi ezika-anyanisi zo-anyanisi ezo-anyanisi
Lớp 9 ka-anyanisi eka-anyanisi yo-anyanisi eyo-anyanisi
Lớp 10 zika-anyanisi ezika-anyanisi zo-anyanisi ezo-anyanisi
Lớp 11 luka-anyanisi oluka-anyanisi lo-anyanisi olo-anyanisi
Lớp 14 buka-anyanisi obuka-anyanisi bo-anyanisi obo-anyanisi
Lớp 15 kuka-anyanisi okuka-anyanisi ko-anyanisi oko-anyanisi
Lớp 17 kuka-anyanisi okuka-anyanisi ko-anyanisi oko-anyanisi

Tham khảo

[sửa]