ukwazisa

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Zulu[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ ghép giữa uku- +‎ -azisa.

Danh từ[sửa]

ukwazisa? lớp 15

  1. Dạng nguyên mẫu của -azisa
  2. Sự giới thiệu.
  3. Quảng cáo.

Biến tố[sửa]

Lớp 15
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ ukwazisa
Locative ekwaziseni
Số ít Số nhiều
Dạng đầy đủ ukwazisa
Dạng đơn giản kwazisa
Locative ekwaziseni
Copulative ngukwazisa
Dạng sở hữu
Số ít Số nhiều
Từ bổ nghĩa Danh từ Từ bổ nghĩa Danh từ
Lớp 1 wokwazisa owokwazisa
Lớp 2 bokwazisa abokwazisa
Lớp 3 wokwazisa owokwazisa
Lớp 4 yokwazisa eyokwazisa
Lớp 5 lokwazisa elokwazisa
Lớp 6 okwazisa awokwazisa
Lớp 7 sokwazisa esokwazisa
Lớp 8 zokwazisa ezokwazisa
Lớp 9 yokwazisa eyokwazisa
Lớp 10 zokwazisa ezokwazisa
Lớp 11 lokwazisa olokwazisa
Lớp 14 bokwazisa obokwazisa
Lớp 15 kokwazisa okokwazisa
Lớp 17 kokwazisa okokwazisa