voilà

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Giới từ[sửa]

voilà /vwa.la/

 1. Đấy, ở kia, đó là.
  Le voilà — anh ấy đấy
  Voilà votre livre — quyển sách anh ở kia
  Voilà un brave homme — đó là một người tốt
 2. Thế là... đấy.
  Vous voilà bien content — thế là ông rất vui lòng đấy
 3. Đã.
  Voilà dix ans que je ne l’ai pas vu — đã mười năm nay tôi không gặp anh ta
  en veux-tu en voilà — nhiều vô kể
  Des tourterelles en veux-tu en voilà — cu gáy nhiều vô kể
  en voilà — thì đấy
  Vous en voulez? - En voilà — anh muốn cái đó ư? - Thì đấy
  en voilà assez — đủ lắm rồi
  que voilà — đấy, như thế đấy
  La belle que voilà — người đẹp kia
  voilà que — bỗng (xảy ra)
  Voilà qu’il pleut — bỗng trời mưa
  voilà tout — có thế thôi, không còn gì nữa

Tham khảo[sửa]