wanneer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Phó từ[sửa]

wanneer

 1. khi nào, lúc nào
  Wanneer komt hij terug?
  Khi nào anh ấy quay lại?

Liên từ[sửa]

wanneer

 1. lúc mà, khi
  Ruim je boek op wanneer het uit is.
  Đọc xong cuốn sách thì bạn cất nó đi.
 2. khi nào
  Ik heb geen idee wanneer dat is gebeurd.
  Tôi không biết điều đó khi nào xảy ra.