worden

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
worden
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik word wij(we)/... worden
jij(je)/u wordt
word jij(je)
hij/zij/... wordt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... werd wij(we)/... werden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is) geworden wordend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
word ik/jij/... worde
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) wordt gij(ge) werdt

worden (quá khứ werd, động tính từ quá khứ geworden)

 1. trở thành, trở nên
  Hij wil piloot worden als hij groot is.
  Khi lớn nó muốn làm phi công.
  Ik word gek van dat lawaai.
  Tôi điên đi vì sự ồn ào đó.
  Word wakker!
  Thức đi!
 2. được, bị; trợ động từ làm câu bị động
  We werden zeer goed ontvangen.
  Chúng tôi được chiêu đãi một cách tuyệt vời.
 3. tổng giá
  Dat wordt dan zes euro tien, mevrouw!
  Tổng lại là sáu euro mười, bà ạ!