ydmyke

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å ydmyke
Hiện tại chỉ ngôi ydmyker
Quá khứ ydmyka, ydmyket, ydmykte
Động tính từ quá khứ ydmyka, ydmyket, ydmykt
Động tính từ hiện tại

ydmyke

  1. Làm nhục, lăng nhục, sỉ nhục, làm xấu hổ.
    Han ble ydmyket offentlig.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]