%

Từ điển mở Wiktionary

Đa ngữ[sửa]


% U+0025, %
PERCENT SIGN
$
[U+0024]
Basic Latin &
[U+0026]

Từ nguyên[sửa]

Từ o/c, có nguồn gốc từ No/c, là viết tắt của numero per cento trong tiếng Ý (tiếng Anh: “number per hundred”).

Ký tự[sửa]

  1. Phần trăm: một số chia cho 100.
  2. (Máy tính) Được sử dụng như một ký tự đại diện, thường trong SQL, viết tắt cho không hoặc nhiều ký tự.
  3. (Máy tính, lập trình) Được sử dụng làm biểu tượng cho mô đun, được đặt giữa hai số, để lấy phần còn lại của phép chia các số đó.

Xem thêm[sửa]

Các ký tự liên quan đến “%”[sửa]

Các ký tự giống “%”[sửa]

Tham khảo[sửa]